Skimmelsanering er når skimmelsvamp fjernes eller afrenses fra områder eller materialer, som er forurenede. Skimmeloprydning skal også forhindre skimmel i at vende tilbage eller sprede sig til områder, som er ikke-forurenede. Der findes flere metoder til skimmelsanering, men de bør alle overlades til uddannede fagfolk.

 

Det er vigtigt at skimmelsvamp bliver fjernet effektivt, da det ellers kan medfører forskellige fysiske problemer, som kan minde om allergiske reaktioner. I de værste tilfælde kan skimmelsvamp også direkte forårsage astma og kroniske allergier.

Hvid der konstateres skimmelsvamp i din bolig, skal boligen saneres – særligt de områder, der er angrebet af skimmelsvamp. Før at sanereingen iværksættes, er det dog vigtigt at fastslå hvorfor der er kommet skimmelsvamp.

Fugt er hovedårsagen til skimmelproblemer, og det er vigtig at få afgjort hvorfor der er fugtigt, så det kan stoppes og udbedres, og forhindre et skaden vender tilbage igen og igen. Derfor vil en affugtning af områderne oftest også være nødvendig.

Desuden er det vigtigt helt nøjagtigt at få kortlagt omfanget af problemet, inden at arbejdet med skimmelsanering sættes i gang. Derfor er det for det meste nødvendigt at lave en såkaldt destruktiv undersøgelse, der kan hjælpe til at give et indblik af omfanget af skaderne.

 

Professionel skimmelsanering

En rådgiver eller det firma, som skal udfører opgaven, vil fastslå den nødvendige afrensningsmetode, og der er flere at vælge mellem. Det kan evt. besluttes i samråd med forsikringsselskabet. Ofte vil der blive anvendt en kombination af flere mulige metoder.

Der er flere parametre, som afgør hvilken afrensningsmetode, der er mest effektiv i den konkrete bolig. Der ses blandt andet på skades omfang, om det er en gammel eller ny skade, placeringen i boligen, samt de materialer, som skal afrenses.

 

Nedrivning og bortskaffelse

Der kan som oftest ikke benyttes de gængse afrensningsmetoder, hvis det er sarte eller porøse materialer, som skal afrenses. Materialer som puds, gipsplader, isolering, spånplader og tæpper, vil typisk blive fjernet, revet ned og bortskaffet. Det kan efterfølgende være nødvendigt at rense bag ved eller under de fjernede materialer, da der sagtens kan gemme sig skimmelsvamp i den under- eller bagvedliggende konstruktion.

 

Mekanisk afrensning

Skimmelsvampe vokser som udgangspunkt ikke ind i faste materialer og ligger derfor normalt kun i overfladen af materialet. Dermed kan en afrensning igangsættes ved at fjerne den angrebne overflade. Dette kaldes en mekanisk eller fysisk nedrensning, og foregår typisk ved at slibe, skrabe, sandblæse eller på anden måde rense eller fjerne overfladen, som er angrebet af skimmel.

Denne type afrensning kan, hvis det findes nødvendigt, suppleres med en eller flere andre afrensningsmetoder, som oftest kemisk afrensning, for at være sikker på et tilfredsstillende resultat og for at sikre sig, at der ikke er efterladt små skimmelsporer.

 

Biovenlig, kemisk afrensning

Den metode, som oftest anvendes til afrensning af skimmelsvamp, er den kemiske metode. Den indledes typisk med en form for mekanisk afrensning, hvor man fjerner tapet, puds og andre ting, som ikke umiddelbart lader sig rense for skimmelsvamp.

Herefter påføres rensemidlerne, der både er desinficerede og svampedræbende.
Afrensningen, som effektivt slår alle former for skimmelsvamp og bakterier ihjel, foregår oftest som en almindelig nedvaskning med en børste og klude. Der er tilfælde hvor man kan vælge at spraye rensemidlerne på områder som er ramt, hvor de så skal sidde i noget tid for at virke.

Der bør anvendes milhøvenlige rensemidler, der er skånsomme overfor miljøet, og som ikke kan udgøre en sundhedsrisiko for mennesker eller dyr, selvom det effektivt fjerner alle former for mikroorganismer, som bl.a. skimmelsvampen.

 

Afrensning med tørdamp

MicroClean-metoden er en af de mest effektive afrensningsmetoder mod skimmelsvamp, men metoden, som er patenteret, er også en af de dyreste.

Ved denne metode bruges der overophedet vanddamp under tryk, som man frigiver direkte på de angrebne overflader. På den måde skolder man sporerne fra skimmelsvampen, med 150 oC varm damp, hvilket de ikke kan overleve. Man fjerner samtidig belægninger og plamager.

Der er ingen former for kemikaler i brug ved denne metode, men den kan ikke udføres med en almindelig tapetafrenser og må kun udføres af firmaer, som er certificeret.

 

Afrensning med tøris

Denne form for afrensning bruges meget sjældent i beboelse, og her blæses små kugler af tøris ind på skimmelsvampen. Det minder om sandblæsning og er dermed en form for mekanisk afrensning.

 

Afrensning med tåge

Metoden benævnes ofte som koldtåge-behandling, og foregår ved at sende en tåge af damp med desinficerende og svampedræbende rensemiddel ud i det rum, som man ønsker renset for skimmelsvamp.

Den her metode vælges ikke så ofte, da den ikke sikker nok til rigtig skimmelsanering, men den egner sig rigtig godt til en sidste afrensning eller desinficering af rum, som er blevet skimmelsanerede.

En koldtåge-behandling kan også benyttes til sig hurtigt at gøre et rum eller en bolig mugelig at bo i en periode, for der efter senere at igangsætte en grundigere skimmelsanering på et senere tidspunkt.

 

Afrensning med ild

Ved brug af åben ild fra en ukrudtsbrænder, fjerner man ganske effektiv skimmelsvamp og det har været en populær metode til afrensning før hen, men det er ikke helt problemfrit at benytte åben ild.
Der er nemlig stor risiko for antændelse af det skimmelfyldte område eller andre dele af bygningen. Derfor anvendes denne metode meget sjældent i dag, og specielt ikke indendørs. Det er bestemt heller ikke en metode, der kan anbefales selv at give sig i kast med.

 

Sørg for afskærmning

Ved skimmelsanering er det vigtigt at sørge for at afdække i den ende af boligen, hvor der skal saneres, så man ikke risikerer at problemet spredes til andre områder..

Når der slibes og nedbrydes, så frigives støv, og dermed også skimmelsporer. Derfor er det vigtigt, at spredning af de frigivne sporer begrænses bedst muligt. Det kan klares med en god og tæt afskærmning.

Afskærmning etableres ofte som støvvægge af plast. Desuden kan der sørges for en kraftig udsugning i de rum, hvor der skimmelsaneres. Det vil skabe et undertryk i området, som forhindre støv, skimmelsporer i at sprede sig.

 

Vigtigt at kontrolmåle

Der bør altid foretages kontrolmålinger efter en skimmelsanering, uanset saneringens omfang. Her kan man bruge samme type test som når skimmelen konstateres. Det vil være test som PRO-CleanMycometer-Surface og lignende.

Disse kontrol-test bør tages kort tid efter nedrensningen er færdiggjort for at vise, at skimmelsvampen er renset bort. Hvis der stadig er spor efter skimmelsvamp, så skal man gentage nedrensningen.

 

Rengøring sætter punktum

Det største problem med skimmelsvampe er sporerne fra svampene, som spredes i indeklimaet og som kan give problemer med helbredet.

Derfor er det vigtig, at der foretages en meget grundig rengøring af boligen. Det indebære en grundig støvsugning samt vaskning af alle overflader.

Det kan også anbefales at lave en desinficering af hele eller dele af boligen, evt. med en koldtåge-behandling.

Tøj, der har været opbevaret i skimmelinficerede skabe, kan renses med kogevask. Med øvrige tekstiler, der har været i direkte kontakt med store mængder skimmelsvamp, bør smides ud for en sikkerheds skyld.

Upload Image...