Når der lægges sten på sten, gælder det om at tilpasse mængden af mørtlen og påføre den korrekt, vores murer viser dig hvordan.

Inden stenen lægges, stryges mørtlen med murskeen langs løberkantet på det underliggende skifte, så der er fuld kontakt mellem mørtel og sten.

Mureren holder stenen i en vinkel på ca. 25 grader i forhold til det underliggende skifte, når stenen rammer mørtlen ca. 5-7 cm fra kanten. Så skubbes stenen frem mod nabostenen samtidig med at den trykkes ned.

På den måde bliver mørtlen både skubbet op i studsfugen mellem de to sten, ligesom den fordeler sig under den sten, der lægges.

Når stenen er på plads, nappes den overskydende mørtel, der klemmes ud, og kanten skæres ren med murskeen. For det færdige resultat er det vigtigt, at alle studsfuger er fyldt godt ud. Det kræver dog meget øvelse, hvilket man netop ikke har som nybegynder i murerfaget.

Her kan i stedet man benytte en alternativ metode. Først slås studsen, dvs. man slår en klat mørtel på stenens kant.

Mørtlen lægges og glattes som før, mens stenen lægges mere fladt ned i mørtlen, hvorefter mørtlen nappes, og der skæres rent. Denne metode kan dog betyder, at det er nødvendigt senere at fylder studsfugen ud, hvis der ikke bliver presset nok mørtel op i den.

 

Hvilke fordele og ulemper er der ved ydervægge i mursten?

Fordele ved facader af musten

 • Mursten er gode til at dæmpe støj. 
 • Mursten har god brandmodstandsevne.
 • Mursten kan optage og afgive varme. 
 • Mursten kan optage og afgive fugt uden at tage skade af det. 
 • Mursten bliver ikke angrebet af råd. 
 • Mursten er et rent naturmateriale, og det samme er mørtlen. 
 • Mursten kræver sjældent vedligeholdelse.
 • Mursten kan holde til det danske klima uden at blive nedbrudt.
 • Det er forholdsvis nemt at udskifte enkelte sten, hvis de bliver beskadigede.

Ulemper ved facader af mursten:

 • Det kan være svært at finde nøjagtig den samme sten, hvis du ønsker at ændre på facaden ved fx at lukke dør- eller vindueshuller til.
 • Mursten kan frostsprænge.
 • Fugerne kan angribes af murbier.
 • I vores fugtige vejr kan alger i visse tilfælde sætte sig på facaden. De er uskadelige, men det er ikke så pænt at se på.
 • I sjældne tilfælde kan fugerne nedbrydes i en sådan grad, at de skal omfuges.

 

Hvad er karakteristisk for facader af mursten?

 • En facade af mursten uden nogen form for overfladebehandling som fx puds – også kaldet blankt murværk, er den mest almindelige husfacade i Danmark. Vi har en lang tradition for at opføre vægge bygget i mursten, og omkring 95 procent af alle enfamiliehuse i Danmark har en murstensfacade.
 • Mursten er normalt gule eller røde i en eller anden variation. De kaldes også for tegl og består af ler, der er brændt i en ovn.

 

Massiv mur

En massiv mur er en mur af mursten uden hulrum.

Den mindste murtykkelse, en massiv mur kan have, er to halve sten (murtykkelser opgives ofte i antal halve sten).

En ½-stensmur er altså ikke en massiv mur.

½-stensmure anvendes typisk til skalmure og skillevægge.

 

 

Hulmur

En hulmur består af en udvendig og en indvendig mur.

Den udvendige mur kaldes også formur, ydermur, skalmur eller facade.

Den indvendige mur kaldes også bagmur eller indermur.

Mellem formuren og bagmuren er der et hulrum. Deraf betegnelsen hulmur.

 

 

Kombinationsmur

Hule mure kan udføres med mursten i både for- og bagmur eller som en kombinationsmur med en formur af mursten og en bagmur af et andet materiale, fx beton, træ eller stål.

 

Forbandt

Murværkskonstruktioner opbygges af skifter (vandrette lag af mursten).

Skifterne lægges forskudt oven på hinanden i et bestemt mønster – et såkaldt forbandt. Ordet “forbandt” stammer fra det tyske ord “verbinden”, som betyder at sammenføje.

Forbandet har betydning for murværkets styrke og det færdige udseende. Alle konstruktioner skal mures i forbandt. Forskydningen af murstenene fordeler presset på murværket og sikrer dermed den størst mulige stabilitet, samt at murværket kan holde til et vist tryk.

Der må ikke være studsfuger over hinanden (fuge på fuge), da det reducerer murværkets styrke og øger risikoen for revner.

I bærende murværk skal studsfuger være forskudt mindst en kvart mursten (60 mm) eller i nogle tilfælde minimum 40 mm. Forskydning på 40 mm bruges ved muring med mursten i særlige formater fx Kolumbasten.

Der kan også være undtagelser mht. forskydning, når der indmures dekorationer eller udføres andre kreative opgaver. I de tilfælde skal det dog sikres, at dekorationerne får en stabil og god sammenhæng med det omgivende murværk. Se kapitel 14, Dekorativt murværk.

De hyppigst anvendte forbandter er:

 • ½-stensforbandt
 • ¼-stensforbandt A
 • ¼-stensforbandt B
 • Løberforbandt I
 • Løberforbandt II

Disse 5 forbandter er vist nedenfor. I kapitel 13, Avanceret opmuring, er en hel række andre forbandter beskrevet

 

 

Du er selfølgelig også meget velkommen til at hente et uforpligtende tilbud på opgaven hos BBT Entreprise på dette link: https://bbte.dk/indhent-tilbud/

 

Upload Image...