Har du fundet din drømme grund til dit nye hus?, står der i forvejen et gammelt hus på gunden? Er du i tvivl om du skal renovere huset eller om det gamle hus skal rives ned?

 

En total renovering af et gammelt hus kan nemlig meget hurtigt løbe op i mange penge. Derfor er det oftes den bedste ide med en nedrivning af huset.

 

Vi ser nærmere på nedrivning af hus herunder samt regler og ikke mindst om du kan gøre det selv. hvis du gerne vil vide mere om nedrivning eller har spørgsmål er du mere end velkommen til at kontakte os for nærmere.

Pris: Hvad koster nedrivning af hus?

Priserne på nedrivning af hus kan varierer ganske meget afhængig af følgende forhold:

 • Husets størrelse (kvardratmeter)
 • Byggestil (Hvordan huset er opbygget)
 • Placering (Hvilken jord og højde huset er bygget på)
 • Materialer (Hvilke slags materialer huset er bygget med)
 • Adgangsforhold/tilgængelighed (hvordan man kan komme fra og til grundet med maskiner og andet)

 

Kan du gøre det selv og hvilke regler gør sig gældende?

Når der er tale om en relativt dyr byggeopgave, er det helt naturligt, at du som boligejer undersøger mulighederne for at gøre det selv. Dog er lige præcis denne byggeopgave ”nedrivning af hus” ret så besværlig at klare selv, håndtering af affald og byggematerialer er oftest ret besværlig at komme af med som privat person, visse steder koster det penge afhænig af mængden af byggematerialer der skal sorteres og udsmides/genbruges.

Hvis du selv vil rive dit hus ned, kræver det, at du har de helt rette maskiner og ved hvordan de bruges, det kræver at du ved hvordan materialerne skal sorteres og samtidig har 100% styr på de forskellige regler, der gør sig gældende for affaldssortering.

Hvis du ikke besidder ovenstående evner/egenskaber og redskaber, så frarådes det på det kraftigste at rive dit hus ned selv. I den forbindelse er det meget bedre, hurtigere og mere trygt at bruge et firma der har styr på dette, kontakt gerne BBT Entreprise for et uforpligtende tilbud på dit projekt.

Der er oftest tale om store og kraftige maskiner som skal bruges, når der skal rives et hus ned

  

Hvilke regler skal du være opmærksomme på?

Inden du kan rive dit hus ned, skal du have indhentet en nedrivningstilladelse fra din kommune.

Tilladelsen tager ca. Tre til fire uger at få, hvorfor det anbefales at indhente den i god tid før projektet startes.

 

Du finder ansøgningsskemaet til nedrivning af hus på din kommunes hjemmeside.

Det pågældende nedrivningsfirma vil oftes hjælpe dig med at indhente tilladelsen hos din kommune. Dog er det stadig en god ide at sætte sig lidt ind i regler og overensstemmelser. Det er for eksempel værd at vide, at nedrivningstilladelsen kan gælde i et år efter udstedelsen. Derudover skal du også forvente at betale en eller anden form for administrationsgebyr hos kommunen.

 

Derfor skal du rive huset ned fremfor at renovere på det

Der kan være mange gode grunde til at rive huset ned fremfor at lade det stå. Ved at lade huset stå, skal du ofte forvente at bruge en masse timer på renoveringsarbejde og lignende, samt vil du stadigvæk bibeholde nogle af de gamle materialer fra det gamle hus hvoraf det bedste resultat fås ved at etablere et helt nyt hus men alle nye matarialer.

 

Renoveringsarbejdet kan hurtigt vokse dig over hovedet

Ved at fravælge en nedbrydning af huset skal du forvente at bruge en masse tid på renoveringsarbejdet, herunder hvad alt det indebærer og følger. Det vil altså sige, at der med stor garanti venter et væld af opgaver forude som skal løses før at du får dit drømmehus.

For mange kan så meget renoveringsarbejde godt gå hen og blive alt for uoverskueligt, faktisk ende i et mareridt. Derfor bør du nøje overveje om det er besværet værd at renovere på det gamle hus fremfor at rive det hele ned og bygge et nyt hus. Tit og ofte løber renoveringsudgifterne op i samme beløb som hvad det ville koste at rive et hus ned og bygge et nyt. 

 

Et nyt hus er mere energieffektivt

 

Der skal ikke herske nogen tvivl om, at du får et mere energivenligt hus ved at bygge et helt nyt. Det vil sige, at du ved at bygge et nyt hus også står økonomisk bedre ved at kunne få et bedre og mere energi venligt hus ved nybyggeri.

Når det så er sagt, så betyder det ikke, at du ikke kan gøre et gammelt hus ligeså energivenligt. Det koster bare noget mere, da der typisk skal efterisoleres og eller købes nye vinduer, lægges nyt tag og eventuelt andet før det kommer på samme niveau som det helt nye hus.

 

En nedbrydning af huset giver typisk mere økonomisk mening

I de fleste tilfælde giver det typisk mere økonomisk mening at rive huset ned til fordel for et nyt. Den helt store fordel ved nedrivning er, at du får en fast pris som der er til at regne med, ved en renovering kan der opstå uforudsete komplikationer som oftest vil have en regulering i prisen.

Det vil sige, at du meget nøjagtigt kan regne ud, hvad det vil koste dig at rive det gamle hus ned og bygge et nyt. Så nøjagtig en pris kan du alt andet lige ikke få, hvis du gerne vil beregne udgifterne til renoveringen af et nyt.

Den store ulempe ved at renovere er, at der næsten altid dukker uforudsete udgifter op, hvilket kan være med til at smadre din økonomi. Derfor er det meget vigtigt, at du nøje overvejer, hvad der bedst kan betale sig for lige præcis dig og din situation.

 

Hvad koster nedrivning af hus?

Prisen for nedrivning af et hus er omkring 120.000 kr. – For 120 m2 hus.

Prisen på en nedrivning er selvfølgelig meget forskellig alt afhængig af beliggenhed, landsdel, størrelsen på huset med videre. Men et estimeret skøn på prisen for et-plans villa med 100 -150 m2, ligger på omkring 100.000 kr – 150.000 kr.

Disse ting kan have indflydelse på prisen:

 • Geografi: Det er oftest set dyrere på Sjælland end i Jylland
 • Asbesttag: Hvis huset er bygget midt i firserne, er det højest sandsynlig bygget med asbest tag, dette koster væsentlig mere i fjernelse og deponering/affaldssortering.
 • PCB: PCB er omfattet af specifikke krav i forhold til bortafskaffelse af affaldet, hvilket gør den endelige pris for nedrivning højere.
 • Kælder: Hvis huset har kælder, skal dette fyldes op med grus og jord.
 • Grund: Er det besværligt at komme væk med affald på selve grund og tilkørselsforhold, vil prisen ofte blive højere derefter.
 • Størrelsen: Husets størrelse har selvfølgelig stor indflydelse på den samlet mængde affald der skal fjernes.

 

 

REGLERNE FOR NEDRIVNING AF HUS

Når man ejer et hus eller en bygning, som man gerne vil rive ned, er det nødvendigt at få en nedrivningstilladelse hos den kommune, som huset ligger i. Det man skal være opmærksom på, når man søger om nedrivningstilladelsen, er, at der skal igangsættes et nyt byggeri indenfor 1 år efter, at man har fået tilladelsen. Grunden kan altså i udgangspunktet ikke bare ligge og vente på, at man får penge til et nyt hus mm. Vi beskriver her nogle af de regler, der er i forbindelse med nedrivningen af et hus samt giver et indblik i de punkter, som den kommunale sagsbehandling bruger som rettesnor.

 

GRUNDOPLYSNINGER

Når et hus eller en bygning skal rives ned, er det nødvendigt for kommunen at indhente oplysninger, som de kan vurdere i forbindelse med at give en nedrivningstilladelse. Først skal de vide:

 • Hvad ejerens navn og adresse samt telefonnummer er
 • BBR-oplysninger
 • Hvilke bygninger det drejer sig om
 • Om bygningen er fredet
 • Om bygningen har bevaringsværdi
 • Om der er igangværende byggesager i forhold til bygningen
 • Om der er kortlagt forurening på grunden
 • Hvem der har adresse på ejendommen
 • Om det er et stuehus i forbindelse med et aktivt landbrug

 

Lokalplanerne for grunden

Tingbogsattesten med eventuelle servitutter og pant samt udlægshaverne.

 

Nedrivningsanmeldelse mm.

En nedrivning skal som sagt anmeldes til den kommune, hvor huset eller bygningen ligger eller skal ligge. Det er nærmere bestemt den kommunale bygningsmyndighed, der skal have besked. Har man ikke hørt noget fra bygningsmyndigheden efter ca. 14 dage fra den dag kommunen modtog anmeldelsen, kan man gå i gang med nedrivningen.

 

Ejendommens beboere og naboer

Hvis bygningen indeholder beboelse skal anmeldelsen omkring kommunalbestyrelsen, som skal godkende at beboelsen nedlægges. Hvis det er en udlejningsejendom, eller der er lejere skal disse opsiges efter de regler, der er i ”lov om leje”. Drejer det sig om en kondemneret bygning skal eventuelle lejere opsiges efter de regler, der er i loven om byfornyelse og byudvikling. Sker nedrivningen af bygningen på grund af byfornyelse skal kommunalbestyrelsen sørge for at genhuse ejendommens beboere.

 

Forurenet grund / olietank

Drejer det sig om en grund, som er forurenet og eller, som er under mistanke for at være forurenet, skal kommunalbestyrelsen igen ind over og give tilladelse til en nedrivning og for at tage prøver af jorden. Har ejendommen en olietank nedgravet inddrager kommunen sin egen miljøafdeling til at vurdere, hvad der skal gøres i forbindelse med nedrivningen dette ender oftest med at jorden skal speciel håndteres hvis forurening forekommer i jorden, dette er ikke noget vi råder privat personen til at tage hånd om selv.

 

Husk naboerne

Som ejer skal man også huske at varsle naboerne for støj og gener, hvis det drejer sig om sammenbyggede huse. Naboerne skal have besked senest to uger før nedrivningen påbegyndes og de har ligeledes krav på at kende til arten og omfanget af arbejdet. Drejer det sig ikke om sammenbyggede huse, vil det alligevel være en meget god ide at informere naboerne om, at der påbegyndes en nedrivning. Det vil larme og skabe uro på vejen ved kørsel af maskiner og byggestøj.

 

Miljøscreening

Inden man begynder en nedrivning skal man som ejer eller bygherre også huske at få foretaget en miljøscreening af grunden og af projektet. Kontakt en virksomhed, der er specialiseret i prøvetagninger fra byggematerialer og få dem til at undersøge bygningen for miljøskadelige stoffer samt materialer. Det kan dreje sig om det meget giftige PCB (Polyklorerede bifenyler)

eller for eksempel asbest, tungmetaller med mere. Findes disse stoffer i de byggematerialer, der skal rives ned, skal der tages sikkerhedsmæssige forholdsregler for alle dem, der skal arbejde med nedrivningen samt skal affaldet håndteres på en speciel måde. Kommunen skal have besked på analyseresultaterne af materialeprøverne, og de skal vide, hvor stor en affaldsmængde der er resultatet af nedrivningen. Kommunen har to uger til behandlingen af alle disse oplysninger. Som bygherre eller ejer kan man blive retsforfulgt, hvis ikke miljøscreeningen foretages korrekt og, hvis ikke affaldet håndteres korrekt.

 

Du er selfølgelig også meget velkommen til at hente et uforpligtende tilbud på opgaven hos BBT Entreprise på dette link: https://bbte.dk/indhent-tilbud/

Upload Image...