Sådan monterer du et nyt køkken

Her får du en trin-for-trin-guide til, hvordan du monterer dit nye køkken helt selv. Du vil blive guidet igennem de forskellige stadier fra montering af sokkel til samling af elementer, justering af låger, pålægning af bordplader og vask, indtil dit nye køkken står helt færdigt.

Du er også velkommen til at indhente et uforpligtende tilbud på udskiftning af dit køkken hos BBT Entreprise på https://bbte.dk/indhent-tilbud/

 

Samling og montering af sokkel

Soklerne lægges på et plant underlag, hvorefter de pakkes ud af emballagen. Vær forsigtig, når Strapex og emballage fjernes fra soklerne. Længden på soklerne måles op. Det er meget vigtigt, at længden er korrekt. Husk før afkortning at tage hensyn til tilpasning ved væg samt, at synlige skabssider skal have et fremspring på 3 mm. Når soklen er afkortet, samles for- og bagsokkel og de medfølgende mellemstykker. Synlige sokkelender påsættes for- og bagsokkel med de medfølgende beslag. Herefter udlægges soklerne på gulvet, hvorefter soklerne vatteres ud. Ved meget store skævheder på gulvet, klodses soklen midlertidigt op. Brug en klods eller flere, der er samme højde som den højeste opklodsning. Streg herefter skævheden op nederst på soklen, som herefter skæres til. Soklen afsluttes med sokkelender ved fritstående opvaskemaskine og komfur.

 

Samling af alu-skuffe med dæmpning

Emballagen åbnes forsigtigt, så indholdet ikke beskadiges. Der medfølger udførlige samlevejledninger til samtlige skuffer. Alu-skufferne samles ud fra den medfølgende vejledning. Skuffesider og skuffebagstykke klikkes sammen, hvorefter disse monteres på skuffebunden. Sider og bagstykket fastgøres med de medfølgende skruer til køkkenet.

 

Samling af over-, under- og højskabe

Ud fra den medfølgende samlevejledning monteres dyvler og systemskruer i de anviste huller. Top og bund isættes og underlagsplader til hængsler monteres i skabets huller i den ønskede side. Sider og bagbeklædning monteres, hvorefter skabet skrues sammen med minifix-beslagene.

 

Montering af låger

Lågen pakkes ud og hængslet monteres på lågen. Husk at anvende en skruetrækker – ikke en boremaskine. Herefter klikkes hængslet på underlagspladen. Lågen kan justeres i højde, bredde og dybde på hængslets skruer.

 

Samling af skab med skuffer

Ved montering af skuffer i skabselementerne skal skuffeskinnerne monteres i skabssiderne inden samling af skabet. Placering af skuffeskinnerne fremgår af samlevejledningen til skufferne. Det er vigtigt, at skuffeskinnerne holdes fri for støv, da det kan ødelægge skinnerne. Når skuffeskinnerne er monteret i skabssiderne, samles skabet. Dyvler placeres i sargstykkernes ender, hvorefter disse monteres i skabssiden. Herefter sættes skabsbunden i med dyvler. Bagbeklædningen placeres i udfræsningen. Til sidst påsættes den sidste skabsside. Skabet spændes sammen og systemskruer, minifix og skufferne monteres i skuffeskinnerne.

 

Montering af skuffeforstykker

Ved montering af forstykker på skuffer anvendes den medfølgende vejledning. I vejledningen er der vist et måleskema, som viser, hvor forstykkerne skal bores for montering af frontbeslag. Ud fra vejledningen udmåles der med en tommestok og markeres med en blyant, hvor beslagene skal placeres. Der forbores med 2 mm bor, hvorefter beslagene monteres. Ønskes skuffeforstykket afmonteret, vises her, hvilken skrue der skal bruges hertil. Herefter monteres rehlingsstangen i beslaget på skuffeforstykket og klikkes efterfølgende på bagstykket. Skuffen kan justeres i højde- og sideretning på skruerne på siden af skuffen. Slutter forstykket på høje skuffer med rehlingsstænger ikke tæt på skabet, kan dette justeres ved blot at dreje på rehlingsstængerne.

 

Montering af lys

Det er muligt at tilkøbe en separat skabsbund med udfræsning til halogenspots. Med et 8 mm bor bores der igennem det forborede hul til ledningen. Herefter monteres spots i skabsbunden og fastgøres med de medfølgende skruer. Ledningen kan man med fordel gemme bag skabet. I disse tilfælde anbefales det at gøre plads til ledningen ved hængelisten ved blot at save et spor. Ledningen fastgøres med tape på skabets bagside.

 

Montering af tophængsel

Ved montering af tophængte låger anvendes den vejledning, der følger med tophængslet. Man kan med fordel montere tophængslet, inden skabet samles. Ud fra vejledningen udmåles placeringen af hængslet. Hullerne bores herefter med et 5 mm træbor. Bemærk, at man skal være påpasselig med ikke at bore igennem skabssiden. Sæt eventuelt et stykke tape på boret, som angiver, hvor dybt der skal bores. Herefter monteres tophængslet i de forborede huller.

 

Montering af underskabe og højskabe

Når soklen er lagt i vater og alle skabe er samlet, monteres underskabe og højskabe. Sæt skabene på soklen. Bor eventuelt ud i bagbeklædningen for stikkontakter og lign. Når skabene er placeret ved siden af hinanden, sammenkobles de efterfølgende med enten koblingsskruer eller almindelige træskruer. Husk i øvrigt altid at følge hvidevareleverandørens anvisninger med hensyn til ventilation af køleskabe og ovne, når skabene hertil monteres.

 

Montering af overskabe

Overskabe monteres med de medfølgende hængelister. Den løse hængeliste monteres på væggen 18 cm fra overkant af højskab til underkant af hængelisten. Der skal være 3 cm luft til højskabet og efterfølgende 6 cm luft mellem hængelisterne. Herefter hænges skabene op på væggen og sammenkobles efterfølgende med enten koblingsskruer eller almindelige træskruer. Det er meget vigtigt, at når overskabene er monteret på væggen, fastgøres disse med skruer gennem overskabets bagbeklædning, hængelisten og ind i væggen.

 

Montering af tilpasning

Tilpasningen saves til i de ønskede mål og placeres mellem skab og væg og fastgøres derefter med almindelige træskruer. Det er meget vigtigt at huske, at ved placering af skabe op mod væg, monteres altid en tilpasning mellem skab og væg, så lågen kan åbnes uden, at grebet støder mod væggen.

 

Montering af bordplader

Inden montering af bordplader anbefales det at bore huller i underskabenes top til fastgørelse af bordpladen. Hullerne kan med fordel placeres 4 cm fra for- og bagkant og 4 cm fra skabets side. Til sidst fastgøres bordpladen til underskabene ved at skrue en træskrue igennem underskabets top i de forborede huller.

 

Udskæring af vask

Der skæres ud til vasken ved først at måle ud, hvor vasken skal placeres. Derefter tegnes vaskens ydermål op og der skæres minimum 1 cm inden for det optegnede område. Vær meget påpasselig med at skære inden for stregerne, da man i modsat fald kan risikere, at udskæringen ikke passer. Den rå spånplade kan forsegles med silikone eller lak for at undgå fugtskader. Gælder både for vask og kogeplader.

 

 

FØR DU GÅR I GANG MED MONTERINGEN AF DIT NYE KØKKEN

Se alle køkkenmonteringsvideoerne og løb de vedlagte brugsvejledninger igennem, inden du går i gang med dit køkkenprojekt.

Det er en god ide at have videoerne lige ved hånden, så du kan gense de komplicerede afsnit, mens du er i gang med køkkenmonteringen. Og husk, du altid er velkommen til at kontakte din lokale Kvik køkkenekspert med spørgsmål.

Af sikkerhedsmæssige hensyn anbefaler vi, at I er mindst to personer til at montere dit nye køkken.

Du skal bruge følgende værktøj

–          Boremaskine

–          Stiksav

–          Vaterpas

–          Hammer

–          Tommestok

–          Blyant

 

MONTERING AF VASKESKAB

 1. Mål fra bagvæggen til midten ad vasken
 2. Skær hullet ud i bagsiden af skabet til afløb og stikkontakter:
 • Marker midten og højden for vaskeskabets placering på væggen
 • Marker derefter midten på bagsiden af selve vaskeskabet.
 • Mål afstanden til VVS-afløb samt stikkontakter, marker med blyant, og bor derefter huller hertil igennem bagsiden af skabet.

 

UDSKÆRING TIL KOGEPLADEN 

 1. Beskyt skuffeløberne mod savsmuld ved at dække dem af med malertape eller lignende, før du går i gang med at skære.
 2. Marker udskæringen, før du begynder at skære i skabene, der skal understøtte kogepladen. Vigtigt: Placeringen og størrelsen af udskæringen afhænger af kogepladen.

MONTERING AF ENDESKABET

 1. Fjern det almindelige sideskab fra kassen og læg i stedet endeskabet på kassen, for at beskytte dette mod ridser. Vær opmærksom på, at endeskabet er pakket separat. Du kan kende endeskabet på, at det kun har huller på den ene side. 
 2. Lim alle synlige sider i endeskabet, som beskrevet i monteringsvejledningen, og monter derefter top, bund og sidepanel.

 

PLACERING AF KØKKENSKABENE

 1. Start altid med at placere hjørneskabet.
 2. Følg tegningen, og placer derefter køkkenskabene et efter et.
 3. Vigtigt: Sikr at alle skabene står i vater og flugter på alle leder og kanter.
 4. Alle skabene skrues sammen øverst og nederst.

MONTERING AF LAMINATBORDPLADE

 1. Vigtigt: Brug altid monteringsvejledningen fra bordpladeleverandøren.
 2. Undersøg bordpladen for eventuelle skader eller fejl inden monteringen.
 3. Vigtigt: Sørg for, at bordpladen understøttes overalt. Også i hjørnerne, hvor skabene ikke giver nogen støtte.
 4. Monter en støttebjælke på væggen, hvor skabene ikke giver støtte.
 5. Skær ud til montering af bordpladestykkerne.
 6. Monter toppladen til opvaskemaskinen, inden selve bordpladen monteres.
 7. Monter det medfølgende alufolie under bordpladen. Alufolien beskytter bordpladen mod fugtskader.
 8. Placer de to dele af bordpladen og lim kanterne, inden bordplade-delene sættes sammen. Sørg for at bruge tilstrækkelig lim.
 9. Sæt forsigtigt de to dele af bordpladen sammen. Vær særlig opmærksom på ikke at komme til at beskadige kanterne. Derefter fjerner du forsigtigt al overskydende lim på oversiden af bordpladen.

Tilpasning af mellemstykker, køkkenskabe og bordplade

 1. Skub køkkenskabe og endeskabe på plads.
 2. Tilpas mellemstykket, så det passer til mellemrummet, der skal udfyldes. Det gør du ved at måle ud og save mellemstykket til. Derefter bores det fast til skabet.
 3. Vigtigt: Fastgør alle skabene til væg og bordplade. Endnu engang beskyttes skuffeløberne mod savsmuld med malertape eller lignende
 4. Læg forsigtigt en fuge mellem bordplade og væg. Bland lidt sæbe med vand og brug detfor at give fugen en glat finish.

UDSKÆRING

Udskæring til kogepladen i bordpladen

 1. Se målene på kogepladens tegning og vær opmærksom på ikke at save hullet for stort.
 2. Marker på bordpladen, hvor der skal skæres ud til kogepladen og bor huller i hvert af de markerede hjørner. Skær derefter hul. Herefter monteres kogepladen.
 3. Vigtigt: Vær opmærksom på, at elektriske installationer skal foretages af en certificeret elektriker.

 

Montering af greb

 1. Husk at sætte greb på opvaskemaskine, køleskab og fryser, inden disse monteres.
 2. Marker midten på lågen. Brug støtte på bagsiden af lågen for at forhindre skader, når du borer huller til grebene.

Justering af skuffer og låger

 1. Juster skufferne på begge sider, så de hænger lige og glider ubesværet.
 2. Juster lågerne ved at stramme eller løsne skruerne i hængslerne, så lågerne hænger lige og lukker helt til.

 

Du er selfølgelig også meget velkommen til at hente et uforpligtende tilbud på opgaven hos BBT Entreprise på dette link: https://bbte.dk/indhent-tilbud/

Upload Image...